Betaling

Bent u een nieuwe klant? Bij uw eerste bestelling wordt borg in rekening gebracht, de borg wordt aan het einde van de huurperiode automatisch verrekend. Het borgbedrag is afhankelijk van de hoeveelheid apparatuur die wordt gehuurd. Bij het bezorgen van de apparatuur wordt om een kopie van een geldig legitimatiebewijs gevraagd.

Aansprakelijkheid

De huurder is verplicht om zorg te dragen voor de goederen vanaf het moment van afleveren tot het moment van ophalen aan het eind van de huurperiode. CR-Audio is nimmer aansprakelijk voor mogelijke storingen voortvloeiend uit kabelbreuk, meegenomen software/hardware en/of zelf uitgevoerde installatie van de apparatuur en/of software door de huurder.

Verplichtingen van de huurder

In geval van schade aan en/of verliezen van de gehuurde zaken is de huurder verplicht dit onmiddellijk te melden aan CR-Audio. In geval van diefstal, vermissing, ontvreemding of zoekraken is de huurder verplicht hiervan binnen 24 uur na constatering aangifte te doen bij de politie of een andere bevoegde instantie. Een kopie van deze aangifte dient te allen tijde verstrekt te worden aan CR-Audio.

Eigendom

De gehuurde apparatuur is en blijft eigendom van CR-Audio. De huurder zal geen veranderingen aanbrengen die de aard of werking hiervan wijzigen, dan met schriftelijke toestemming van CR- Audio. De huurder verwijdert geen merken, herkenningstekens of serienummers van goederen. De huurder gebruikt de goederen in de uitoefening van zijn bedrijf. Huurder is verplicht de apparatuur goed te onderhouden en slechts onder normale omstandigheden te gebruiken, overeenkomstig de technische specificaties en bedieningsvoorschriften.

Procedure bij storingen

Eventuele storingen aan de apparatuur dienen direct gemeld te worden. Klachten achteraf worden niet in behandeling genomen. Indien storingen het gevolg zijn van meegenomen software, kabelbreuk en/of zelf uitgevoerde installatie van de apparatuur en/of software zullen voorrij- en servicekosten in rekening worden gebracht.